לא שרתי מעולם את האינטרנציונאל , דרך אגב. גדלתי בבית בורגני מהזן הציוני כללי...