אני רואה בעיין יפה את הפיכתו של קולמוסנט לאחד מהם.
כל אתר , הוא בן דמות כותביו המוכשרים.

יחד עם זאת, ראוי _(אולי ) לשנות את שמו של האחר למשהו כמו טריוויה נט או משהו כזה.

עשו חייל בעולם הטריוויה.