שמות אישים


טריוויה שבועית

רמי נוי
השבוע אעשה לעצמי חיים קלים

ראשית - בחידת השבוע שעבר (קישור מס' 1) עדיין לא נפתרו 2,5,6,8
מהו הדגל הנוכחי של מספר 9?
(את התשובות יש להכניס בחידת השבוע שעבר).

שנית - מנו בבקשה אישים ידועים ששמם ושם משפחתם זהה - (כמו ג'ורג בוש למשל)
אם תמצאו שניים שאינם קרובי משפחה - הניקוד יהיה כפול. (טבלת הניקוד בקישור מס' 2)

תשובות כגון - יוסקה פליישהאקר שהוא גם בעל המכולת בפינסקר וגם גיסו של השוחט ובודק של יהופיץ, לא יתקבלו

שלישית - מנו אישים ידועים (גם בדיוניים) ששמם ושם משפחתם זהה..