עוד תמונה של הכתב שלא פוענח.. משמות האותיות ניתן להבין ממה הוא התפתח כאמור זו שפה עתיקה והכתב היה בשימוש בין המאה הששית לפנה"ס ועד המאה ה 3 שאז הוחלף בכתב הלטיני.