הכתב החסר התפתח מהכתב הקדמון יותר במאה הששית לפני
הספירה ונשאר בשימוש עד המאה השלישית עת החליף אותו הכתב הנפוץ ביותר .
השפה שנכתבה בכתב זה לא פוענחה עד היום ואינה דומה כנראה לדיאלקטים האחרים הנהוגים באותו חבל ארץ.
באופן מוזר , קיים כתב אחר , מאד דומה , המשמש שבט אחר בחבל ארץ סמוך , הדובר שפה אחרת לגמרי