לא ביצעתי חיפוש מעמיק בנושא.

בכל אופן, מצאתי דוגמא של הכתב והוא אכן אינו דומה.