שמי, מצרי או משהו דומה. מתקדם יותר מההירוגליפים, מתקדם קצת מכתב היתדות.