ולעניין הכתב התחתון עדיין לא ברור לי מהו. נראה לי כפי שאמרתי בתחילה שהוא אחד העבריים הקדומים או מהסביבה. (דעץ? פיניקי? מואבי? וכדו')