והנה התמונה המלאה של הכתב הארמני. לא אתן לך את הקישור בשלב זה כדי לשמור על חיסיון מקורותי