סתם...... היא משחדת אותי במסתרים ואני מוכר לה את התשובות