וייתכן אף פיניקית.
למעלה משמאל נדמה לי אמהרית.
אני מכיר שלושה סוגי כתב ארמנים, אף אחד מהם אינו דומה להצעה של אניקה. האם תוכל להרחיב?
עמודה שמאלית באמצע, נדמה לי סוג של כתב מבורמה.