עבור הרעיון
וכמובן עבור הביצוע...


תכלס, לא הבנתי אם הרווחתי את הנקודה שחילקתי
:-/

שאעבסססססס