שתי השורות האחרונות משוייכות לשפה הארמית

דומני שהשורות משמאל במעלה הדף הן סינית (לא בטוחה)


ואם זכיתי בנקודה -
אני תורמת אותה למר נוי שרענן את הנושאים
(לרגע חשבתי שאני בכנסת)
:-/

בוקר טוב
טש