נגיד, הראשון מצד שמאל הוא...וגם בשורה הרביעית מלמטה וכו?