הפלשתינאים ידועים כאנשים שמשנים דעתם לפי כוון הרוח. כנגד זה הכורדים הם עם גאה שלא משנה את דעתו כל שני וחמישי. לכן הפלשתינאים הדביקו להם את המשפט
"כורדי כורדי ראס חמאר, דירו דירו מא בינדאר".
דהיינו, כורדי כורדי ראש חמור, כמה שתסובב אותו, הוא לא יסתובב.

לגבי החוראנים. אלה אנשים פשוטים שחיו בכפרים זנוחים, כך שרמת החיים העירונית לא היתה מוכרת להם
בכלל. וכאשר חוראני היה מגיע העירה, הפרימיטיביות
היתה מרוחה על מצחו. אבל כאנשים הם ערבים נורמלים.
יש אפילו פרופ' להיסטוריה, היסטוריון בעל שם עולמי
בכל הקשור להיסטוריה של הערבים, ושמו אלברט חוראני.