האם עמי האזור רואים בהם נחותים? "חוראנים" ? כפי שהאורפלים נקראים" כורדי ליכלוכי "בשפת רחוב ירושלמית,אך לא נחשבים חוראנים - אולי השאלה נישמעת .. ובכל זאת,,,אנא תשובה.תודה סוריא