כזכור, השושלת ההאשמית ישבה במכה, ואבי השושלת
השריף חוסיין, הוא שניהל את המגעים עם בריטניה, כדי
שזו תעזור להם להשתחרר מן הכיבוש הטורקי. בריטניה
הבוגדנית, אמנם נעזרה בשושלת ההאשמית שהנהיגה את
"המרד" נגד הסולטאן הטורקי - אבל לאחר המלחמה לא
קיימה את הבטחתה. בריטניה הבטיחה להם שבסיום המלחמה
היא תעזור להם להקים "ממלכה ערבית מאוחדת".

בתמורה בריטניה, קרעה את עבר-הירדן מארץ ישראל,
ומסרה אותו למלך עבדאללה הראשון -בנו של השריף
חוסיין. ומסרה את ארם-נהריים לבן הבכור של השריף
חוסיין, פיצל. לעבדאללה הבריטים נתנו נסיכות, ולאחיו הבכור הם נתנו ממלכה.

במקביללכל המהלכים האלה השבט הסעודי בראשות פיצל
אבן-סעוד, נלחמו במשפחת האשם וגרשו אותה מסעודיה.

כ"נקמה" פיצל כינה את ממלכתו בשם "אל-עיראק", דהיינו השורש העתיק של הערביות. בערבית: עיראק
אל-עורובה (ב' דגושה מנוקדת קמץ).