האיראנים,האפגאנים,הסיקים,הכורדים ועוד שייכים לקבוצה ההינדו-ארופאית ואכן,יש קרבה ודמיון רב בין פרסי' לגרמנית וכו'