מהיכן מוצאם של הכורדים ? האם הם
ארים? האם בכלל היתה קיימת אי פעם מדינה שנקראה כורדיסטאן על מפה זו או אחרת?