בהודעת מקור זו ניתן להכניס הצעות לפרקים ראשונים לסיפור.
את הפרקים יש להכניס כתגובה להודעה זו.